Vi har etablert en svømmegruppe for 1. klassinger og en gruppe for 2. og 3. klassinger