13521734 1751258801811427 1065774413 n

Oppstart aktiviteter 1. klasse

FOTBALL

Vi har startet opp med treningen og den foregår på Alstadbanen tirsdag 17-18 for både gutter og jenter. Vi har på plass trenere for laget og det er bare å møte opp på treningen. Vi vil etter hvert innkalle til foreldremøter og tildele treningstimer inne i gymsal både på Alstad og Hunstad samt dele inn i gutte- og jentelag.

ALLIDRETT

Vi tilbyr allidrett (barneidrett) med vekt på allsidig balltrening hvor også introduksjon til håndball inngår. Vi tilbyr håndball som aktivitet fra 2. klasse.

Vi trenger foreldre som kan være trenere og vi vil starte opp med treningen når vi har fått dette på plass.

SVØMMING

Vi vil også starte opp med nytt tilbud for svømming for de som går i 1. klasse. Svømmingen vil etter hvert foregå på Hunstad Ungdomsskole torsdag 17-18.
Her trenger vi foreldre/foresatte som kan bistå i bassenget og som er interessert i å ta livredningsopplæring/kurs.

Vi vil prioritere de som er med på aktiviteter i klubben når det gjelder deltakelse på svømmingen.

GENERLL INFORMASJON

For å delta på våre aktiviteter koster kontingenten for et halvt år kr. 350 og for et helt år kr 700. Treningsavgift pr. halvår koster kr 450. Det er mulig å delta på flere aktiviteter i klubben samtidig men man blir kun fakturert for treningsavgift for en aktivitet.

Henvendelse: post@hunstafk.no eller daglig leder Ole Rasch mobil 99397810

Vi viser også til vår hjemmeside for mer generell informasjon om våre aktiviteter: www.hunstadfk.no