Satser for medlemskontingent og treningsavgift

Vi har innført familiekontingent som medfører at det koster det samme å være enkeltmedlem som å være familiemedlem.

I tillegg så koster det ikke noe ekstra å delta på flere aktiviteter samtidig. Man kan dermed være med på svømming, fotball eller håndball og man betaler bare for en treningsavgift pr. halvår.

Vi stimulerer dermed til at våre medlemmer kan delta på flere aktiviteter samtidig.

SATSER FOR  2018

Fotball Treningsavgift for

1.    halvår

Treningsavgift for

2.    halvår

Medlems-

kontingent

 

Sum
 

Gutter/jenter

 

1600

 

1600

 

700

 

3900

Smågutter/

jenter

 

1200

 

1200

 

700

 

3100

Lillegutter/

jenter

 

900

 

900

 

700

 

2500

 

Barnefotball

 

500

 

500

 

700

 

1700

 

Svømming

 

500

 

500

 

700

 

1700

 

Allidrett 1-2 klasse

 

700

 

700

Medlemskontingent

Halvt år

 

350

 

350

Håndball  

 

Lillegutter/

jenter

 

900

 

900

 

700

 

2500

 

Barnehåndball

 

500

 

500

 

700

 

1700

 

Øvrige forhold
Halvår kontingent  

350

 

350

Voksne medlemmer  

150

 

150

Dugnader En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av lodd. En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av toalettpapir.