Våre etablerte lag har treningstider i Mørkvedhallen.

Gutter født 2008-2007: Hunstad G10

Trener to ganger i uken

Tirsdager kl.18.00 -19.00 i Mørkvedhallen, hall 1.

Torsdager kl.18.00-19.00 i Mørkvedhallen, hall 1.

Jenter født 2006 -2007: Hunstad J10

Trener to ganger i uken

Mandager kl.17.00-18.00 i Mørkvedhallen, hall 1 (halv bane).

Torsdager kl.17.00-18.00 i Mørkvedhallen, hall 1.

Gutter og jenter født 2010 og 2009:

Trener en gang i uken

Mandager kl.17.00-18.00 i Mørkvedhallen, hall 1 (halv bane).

Nye lag:

Ved oppstart av nye lag vil disse få tildelt treningtider i Mørkvedhallen, men det kan også være aktuelt å trene på Bodin VGS eller i gymsaler for yngre spiller.