Årsmøte Hunstad fotballklubb

Tirsdag 12. mars kl 20.00 i kantina i Mørkvedhallen

Saksliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden
 3. Velge dirigent, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Behandle årsberetning 2018
 5. Revisors beretning regnskap 2018
 6. Behandle regnskap 2018
 7. Behandle forslag og saker
 8. Kontingent og treningsavgift 2019
 9. Budsjett 2019
 10. HFK Organisasjonsplan
 11. Valg

Enkel bevertning