Svømming og allidrett er et tilbud som vi gir til alle ungene ved Alstad og Hunstad barneskoler som ønsker å drive med mer allsidig aktivitet.

Vi tilbyr svømmming og allidrett for barn fra 1-4 klasse. Vi har trening i gymsalene på barneskolene og svømming i bassenget på Hunstad ungdomsskole.

Vi har trenere til allidrett, men for å kunne tilby svømming til alle om ønsker å delta er vi avhengig av at flere foreldre vil bistå oss i bassenget. I den forbindelse så trenger vi foreldre som vil ta badevaktskurs. Dette kurset går over 3 timer i klasserom og 3 timer i bassenget.