Følgende satser gjelder for medlemskontingent og treningsavgift

Vi har innført familiekontingent som medfører at det koster det samme å være enkeltmedlem som å være familiemedlem.

I tillegg så koster det ikke noe ekstra å delta på flere aktiviteter samtidig. Man kan dermed være med på svømming, allidrett, fotball eller håndball og man betaler bare for en treningsavgift pr. halvår.

Vi stimulerer dermed til at våre medlemmer kan delta på flere aktiviteter samtidig.

SATSER FOR  2016

Fotball Treningsavgift for

1.    halvår

Treningsavgift for

2.    halvår

Medlems-

kontingent

 

Sum
 

Gutter/jenter

 

1400

 

1400

 

700

 

3500

Smågutter/

jenter

 

1000

 

1000

 

700

 

2700

Lillegutter/

jenter

 

800

 

800

 

700

 

2300

 

Barnefotball

 

450

 

450

 

700

 

1600

 

Svømming

 

450

 

450

 

700

 

1600

 

Allidrett 1-2 klasse

     

700

 

700

Medlemskontingent

Halvt år

     

350

 

350

Håndball  

 

     
Lillegutter/

jenter

 

800

 

800

 

700

 

1600

 

Barnehåndball

 

450

 

450

 

700

 

1600

 

Øvrige forhold    
Halvår kontingent      

350

 

350

Voksne medlemmer      

150

 

150

Dugnader En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av lodd. En dugnad om høsten og en om våren knyttet til salg av toalettpapir.