Håndball jenter født 2004-2005

Trener Cathrine Albrigtsen, tlf. 473 08 330, cathrinealb@gmail.com

Foreldrekontakt Ann Kristin Haukøy Nygård

 

Håndball gutter født 2007-2008: Hunstad G10

Hovedtrener Tommy Strøm, tlf.952 39 626 , tostrom@frisurf.no

Foreldrekontakt Linn Hege Brådland, tlf.911 32 512 , L.HB@live.no

Guttelaget teller 15 gutter, og deltar i Nord Norge serien for gutter 10 år.

Håndball jenter født 2006-2007: Hunstad J10

Jentelaget teller 11 jenter, og deltar i Nord Norge serien for jenter 10 år.

 

Håndball gutter og jenter født 2010-2009

Hovedtrener Kontakt post@hunstadfk.no

Foreldrekontakt

Mixlaget teller x antall barn, og deltar på lokale minihåndball turneringer.

 

De etablerte lagene har trenere på plass. Har vi ikke lag i ditt barn sitt alderskull? Ingen problem – du kan starte et lag! Håndball gruppen vil hjelpe deg igang.

Interesserte bes ta kontakt med klubben via e-post: post@hunstadfk.no