Våre etablerte lag har treningstider i Mørkvedhallen.

Jenter 2004-2005:

Trener hver mandag kl.17.00-18.00 i Mørkvehallen, hall 2,

og hver torsdag kl.19.00-21.00 i Mørkvedhallen, hall 2.

Gutter og jenter 2007-2008:

Trener hver mandag kl.18.00 -19.00 i Mørkvedhallen, hall 1.

Gutter og jenter 2009:

Trener hver mandag kl.17.00-18.00 i Mørkvedhallen, hall 1.

Nye lag:

Ved oppstart av nye lag vil disse få tildelt treningtider i Mørkvedhallen, men det kan også være aktuelt å trene på Bodin VGS eller i gymsaler for yngre spiller.