Våre etablerte lag har treningstider i Mørkvedhallen.

Jenter 2004-2005:

Trener hver mandag kl.17.00-18.00 i Mørkvehallen, hall 2,

og hver torsdag kl.19.00-21.00 i Mørkvedhallen, hall 2.

Gutter født 2008 og 2007:

Trener to ganger i uken

Tirsdager kl.18.00 -19.00 i Mørkvedhallen, hall 1.

Torsdager kl.18.00-19.00 i Mørkvedhallen, hall 1.

Jenter født 2006 og 2007:

Trener to ganger i uken

Gutter og jenter født 2010 og 2009:

Trener hver mandag kl.17.00-18.00 i Mørkvedhallen, hall 1.

Nye lag:

Ved oppstart av nye lag vil disse få tildelt treningtider i Mørkvedhallen, men det kan også være aktuelt å trene på Bodin VGS eller i gymsaler for yngre spiller.